woensdag 7 december 2011

Blijvende groei bij Fair Wear Foundation

Zeven modemerken die zich willen committeren aan de Fair Wear Formula. Dat resultaat boekte de Fair Wear Foundation in 2010. Sinds de start in 2005 weet de organisatie ieder jaar meer nieuwe leden aan zich binden, valt te lezen in het jaarverslag over 2010. In totaal sloten in 2010 zeventien nieuwe kledingbedrijven zich aan bij de Fair Wear Foundation.

De groei in het aantal leden van de Fair Wear Foundation is goed nieuws voor arbeiders in kledingfabrieken over de hele wereld. Bedrijven die zich aansluiten bij de organisatie, zeggen namelijk hun best te gaan doen om goed te zorgen voor dit personeel. Overigens slagen sommige modemerken, zoals recent nog Gsus, er niet in om aan de steeds hoger wordende standaarden van de Fair Wear Foundation te voldoen.

Opvallend genoeg wil de Fair Wear Foundation naar eigen zeggen overbodig worden. Want zodra er duurzame systemen en instituties zijn ingevoerd die de rechten van werknemers in de kledingindustrie garanderen, zit het werk er op. De organisatie stimuleert dan ook samenwerking tussen allerlei partijen die betrokken zijn bij de verduurzaming van de modebranche: overheden, bedrijven, vakbonden, fabrieken, ngo’s etc. Zij kunnen samen de sterke banden opbouwen die een voorwaarde zijn voor structurele inbedding van goede arbeidsomstandigheden in de kledingproductie.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten